Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej – PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 (POPW)

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów

Platformy startowe to szansa na realizację Twojego pomysłu na biznes

    Sekwencyjne wsparcie – „od pomysłu do startupu” Platformy startowej – działania etapowe:

 • wstępną ocenę pomysłu i indywidualne wsparcie doradcze;
 • wsparcie rozwoju pomysłu biznesowego i strategii przedsiębiorstwa;
 • wsparcie związane z rozwinięciem działalności w makroregionie nowego innowacyjnego przedsiębiorstwa typu startup.

W ramach platform startowych zapewnione zostanie wsparcie w formie dostępu do:

 • infrastruktury (stanowisko pracy);
 • mentoringu, coachingu;
 • innych usług niezbędnych do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego.

Przedsiębiorstwa, które będą gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach danej platformy startowej, będą mogły uzyskać wsparcie na rozwój swojej działalności.

Selekcja:

 • pomysły, które prowadzą do wprowadzenia na rynek przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego produktu występującego na rynku w odniesieniu do jego charakterystyki lub przeznaczenia. (priorytetowo pomysły wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej oraz przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki)

     Inkubacja:

 • indywidualny program rozwoju pomysłu składający się z usług podstawowych oraz usług specjalistycznych;
 • efekt inkubacji – model biznesowy oraz MVP (minimalnej koniecznej funkcjonalności – pierwsza wersja produktu lub usługi, która powinna ujrzeć światło dzienne);
 • maksymalny okres trwania programu – 10 miesięcy;
 • wsparcie opiekunów, ekspertów i mentorów.

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 (POPW)

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Wprowadzenie na rynek innowacji, w tym innowacji produktowych.

    Przeznaczenie dotacji:

 • wsparcie związane z wejściem produktu na rynek (pierwsza sprzedaż) i realizacją modelu biznesowego przedsiębiorstwom startup gotowym do wejścia na rynek z produktem opracowanym, przetestowanego w ramach Platformy startowej – Poddziałanie 1.1.1;
 • wprowadzenie produktu na rynek krajowy lub zagraniczny oraz systematyczne zwiększanie jego sprzedaży;
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa maksymalnie do 24 miesięcy. ( W umowie o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w makroregionie przez co najmniej okres trwałości projektu).

    Kwota dofinansowania:

Minimalna wartość projektu i wydatków kwalifikowalnych – 50 tys. zł;

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – 800 tys. zł.

     Poziom dofinansowania: do 85% wydatków kwalifikowanych.

Z działania mogą korzystać – mikro i mali przedsiębiorcy.

Platformy startowe to szansa na realizację Twojego pomysłu na biznes

www.polskawschodnia.gov.pl

http://www.parp.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl