Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej – PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 (POIR)

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 (POIR)
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach  Działanie 3.1: Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka
Poddziałanie 3.1.1  Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter
Intencją Startera jest mechanizm pełnego wsparcia, od pomysłu do wejścia kapitałowego funduszy inwestujących w start-upy. Celem działania jest wsparcie innowacyjnych start-upów z takich branż jak ICT (teleinformatyka), medycyna, nauki przyrodnicze, ochrona środowiska oraz dokapitalizowanie sieci funduszy kapitału zalążkowego, których zadaniem jest:
  • identyfikacja i wybór najlepiej rokujących innowacyjnych projektów na wczesnych etapach rozwoju;
  • przygotowanie powyższych projektów do etapu, w którym są one gotowe do tego, by być przedmiotem inwestycji kapitałowej;
  • inwestycja kapitałowa na poziomie inwestora mniejszościowego.
Starter zakłada się etapy wsparcia:
  • identyfikację i wybór najlepiej rokujących innowacyjnych projektów;
  • preinkubację;
  • dwa etapy wsparcia kapitałowego:
  • wsparcie na wczesny rozwój firmy jeśli pomysł na firmę sprawdzi się;
  • wsparcie na dalszy etapie, pod warunkiem współpracy także z koinwestorem prywatnym.
Pożądanym Beneficjentem jest fundusz zalążkowy, najlepiej wspierany przez fundusze kapitałowe o ugruntowanej pozycji na rynku, będący w stanie realizować długoletni i duży projekt.
Starter jest skierowany jako wsparcie dla startupów, udzielane przez pośredników, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom są w stanie dać powoływanym spółkom tzw. smart money (czyli pomoc menedżerską, doświadczenia, kontakty, specjalistyczną wiedzę  i umiejętności oraz know-how), zwiększając znacząco szanse na komercyjny sukces tych spółek.
Wsparcie przedsiębiorców realizujących projekty innowacyjne, również wsparcie tworzenia i rozwoju innowacyjnych firm, które na wczesnym etapie rozwoju potrzebują kapitału finansującego działania niezbędne dla uruchomienia produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług (tzw. Starter).
Ubiegać się mogą:  mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Kwota dofinansowania:  Wartość projektów od 20 do 40 milionów zł.  Poziom dofinansowania kosztów zarządzania 100%, poziom dofinansowania inwestycji 50 – 90% w zależności od kwoty inwestycji.