Spotkanie dotyczące dofinansowania na podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i pracodawców do udziału w spotkaniu prezentującym możliwości otrzymania dofinansowania na podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji poprzez udział w różnych formach kształcenia, a także prowadzenia szkoleń zawodowych (bycia wykonawcą szkoleń – wymogi, procedury rejestracji). Spotkanie odbędzie się we wtorek 24 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej (II piętro) Urzędu Miejskiego w Łomży.

Miasto Łomża realizuje partnerski projekt zintegrowany pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2.”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  Polega on na wsparciu pełnoletnich osób fizycznych, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje lub kompetencje poprzez udział w różnych formach kształcenia zgodnie z potrzebami gospodarki subregionu łomżyńskiego. Uczestnicy mogą ubiegać się o dofinansowanie w zależności od rodzaju formy szkolenia. Dostępne formy to: szkolenia i kursy z informatyki, szkolenia i kursy z języków obcych, kursy kompetencji ogólnych, studia podyplomowe, szkolenia nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ), Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ).
W Poddziałaniu 3.2.1 maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika to 9 tys. zł, które można przeznaczyć na:
•    szkolenia i kursy z informatyki,
•    szkolenia i kursy z języków obcych,
•    kursy kompetencji ogólnych,
•    studia podyplomowe.
W Poddziałaniu 3.2.2 maksymalna kwota dofinansowania na jednego uczestnika to 15 tys. zł, które można przeznaczyć na szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe:
•    Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (KKZ),
•    Kurs Umiejętności Zawodowych (KUZ).
Organizatorami spotkania są Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski oraz jego zastępca Agnieszka Barbara Muzyk, Przewodnicząca Grupy Sterującej Projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2. RPO”. Szczegółowe informacje o spotkaniu można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego, pok. 116 oraz pod numerem tel. 86 2156797.