,,Budowa parkingów przy ulicy Śniadeckiego

W dniu.28.06.2018 r. odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Budowa parkingów obok budynków nr 16 i 26 przy ulicy Śniadeckiego w Łomży, przebudowa drogi dojazdowej do tych parkingów oraz przebudowa dojazdu do budynku nr 28 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.’’ Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta  Łomży przez:  PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń  Krzysztof Mroczkowski ul. Poznańska 37 w Łomży.

Zakres robót obejmował budowę:

–    parkingów z kostki polbruk  h – 8 cm (32 stanowiska postojowe w tym dwa dla niepełnosprawnych),

–    wjazdów z kostki polbruk h-8 cm,

–    ciąg pieszo – jezdny z kostki polbruk h – 8 cm,  z kostki polbruk h – 6 cm,

–    drogi dojazdowej z kostki polbruk h 8 cm,

–    chodnika z kostki polbruk h 6 cm,

–    budowę kanalizacji deszczowej,

–    oświetlenia terenu.

Roboty zostały wykonane w terminie od  16.01.2018 r. do 25.06.2018 r.  Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 28.06.2023 r.

Wartość robót wyniosła  609 080,84 zł brutto.