Budowlane abc

Praktyczny portal inwestora w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Pod adresem https://www.budowlaneabc.gov.pl/ uruchomiony został praktyczny portal informacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości i poszerzenie wiedzy obywateli w zakresie praw i obowiązków uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, jak i samych procedur.

Treści zamieszczone na portalu są adresowane nie tylko do inwestorów szukających informacji na temat budowy czy remontu domu, lecz także do specjalistów, takich jak architekci, inżynierowie budowlani czy producenci i dystrybutorzy wyrobów budowlanych. Na portalu można znaleźć m.in. standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradniki związane z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, szeroko pojętą charakterystyką energetyczną budynków oraz kwalifikacjami zawodowymi występującymi w budownictwie i dziedzinach pokrewnych.

Głównym założeniem portalu jest przedstawienie często skomplikowanych treści w sposób czytelny, przystępny i zrozumiały dla obywatela. Jednym z jego elementów jest wizualizacja budynku, na którym w sposób intuicyjny umożliwiono uzyskanie informacji o procedurach wymaganych przy np.  zmianie sposobu użytkowania, wymianie okien i drzwi czy też lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie na budynku znajduje się ponad 50 aktywnych punktów, pod którymi każdy użytkownik znajdzie odpowiedź na interesujące go kwestie związane z procesem budowlanym.

Dzięki zamieszczonym na portalu wzorom wniosków związanych z procedurami budowlanymi oraz ich przykładowych uzupełnień użytkownik nie tylko otrzyma interesujące go informacje, lecz również wsparcie przy rozpoczęciu samej procedury.

W części poświęconej standardom dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami będzie można znaleźć informacje na temat odpowiednich rozwiązań w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do zróżnicowanych potrzeb ich użytkowników, mając na uwadze zasady „projektowania uniwersalnego”, a także uwrażliwienie obecnych, jak i przyszłych architektów, inżynierów budownictwa, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawców na potrzeby osób z rożnym rodzajem niepełnosprawności.

Poradnik dotyczący wyrobów budowlanych skierowany jest przede wszystkim do podmiotów wprowadzających na rynek lub udostępniających na rynku wyroby budowlane, tj. do producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów (sprzedawców).

W części dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków zamieszczono m.in. kalkulator uzyskiwanych współczynników przenikania ciepła Uc, kalkulator kosztów ogrzewania oraz kalkulator możliwych oszczędności wynikających z zastosowania najpopularniejszych metod dociepleń. Całość uzupełniono o poradnik w zakresie charakterystyki energetycznej.

Ostatni element portalu został poświęcony kwalifikacjom zawodowym w branży budowlanej. Omówiono w nim istotne kwestie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zawodów budowlanych w szkolnictwie zawodowym. Informacje te skierowane są przede wszystkim dla osób zainteresowanych karierą w budownictwie.

Uruchomienie portalu jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego (z uwzględnieniem możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach, w tym wprowadzeni innowacyjnych technologii)” realizowanego przez Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa.