Wsparcie eksporterów w PPŁ

Park Przemysłowy Łomża zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości wsparcia przedsiębiorców w podejmowaniu działalności eksportowej. Odbędzie się ono 30 sierpnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej PPŁ. Jego organizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PaiH).

Misja agencji jest bardzo istotna, ponieważ przedsiębiorcy często obawiają się podejmować działalności eksportowe na rynki zagraniczne. Agencja ma na celu dostarczenie informacji na temat rynków i zapewnienie opieki ekspertów. Oznacza to podejmowanie wielu czynności mających na celu pomoc w weryfikacji partnerów, znalezieniu lokalizacji, organizacji promocji oraz innych działań ułatwiających eksplorowanie nowego rynku. Agencja realizuje również wiele programów ukierunkowanych na poszczególne obszary świata (m.in. GO Africa, GO India, GO ASEAN, GO China, Mosty Technologiczne). Te i inne działania chcemy zaprezentować przedsiębiorcom w czasie planowanego spotkania.

Spotkanie obejmować będzie ogólną charakterystykę działań PAIH, w tym:

1. Opis działalności Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH)

2. Spektrum działań podejmowanych w ramach obsługi inwestora

3. Branżowych Programów Promocji

4. Polskie Mosty Technologiczne

5. Działań promocyjnych realizowanych w ramach targów międzynarodowych

6. Szkoleń, publikacji, wydarzeń tematycznych.

Planowany czas spotkania to 1,5 godziny. Po zakończeniu części merytorycznej przewidziane są rozmowy B2B.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w spotkaniu proszeni są o zgłoszenie na adres e-mail: recepcja@parklomza.pl lub telefoniczne: 862199323 do dnia 29 sierpnia do godz.14.00. Udział jest bezpłatny.

Żródło: PPŁ