Modernizacja ul. 33 Pułku Piechoty

W dniu 22.11.2018 r.  w odbył się odbiór końcowy inwestycji: ,,Modernizacja ul. 33 Pułku Piechoty w Łomży w ramach zadania ,, Budowa i przebudowa parkingów i chodników’’, zgodnie z umową Nr WIN.272.2.35.2018 z dnia 21.09.2018 r. umową NR WIN.272.1.27.2018 r. z dnia 16.10.2018 r.  i aneksem Nr 1 z dnia 08.10.2018 r.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. 18-400 Łomża, ul. Poznańska 152.

Zakres robót obejmował:

– wykonanie chodników z kostki polbruk h -6 cm,

– wykonanie utwardzonych chodników z kostki polbruk h-8 cm ,

–  wykonanie jezdni z kostki polbruk h-8 cm.

Roboty zostały wykonane w terminie do 16.11.2018 r.  zgodnie z umową WIN.272.1.35.2018 z dnia  21.09.2018 r. umową Nr WIN. 272.1.27.2018  z dnia 16.10.2018 r. i aneksem Nr 1 z dnia 08.10.2018 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 22.11.2023 r. Koszt  wykonanych robót wyniósł   351 204,62 zł brutto.