Podlaska Złota Setka Przedsiębiorstw

Z przyjemnością informujemy, że Firma Sonarol, Agrocentrum i Grupa Agrocentrum znalazły się w gronie laureatów rankingu “Kuriera Porannego” Podlaskiej Złotej Setki Przedsiębiorstw. Firma Sonarol zastała laureatem w kategorii Firma Roku 2017. W kategorii tej pod uwagę brana jest dynamika przychodu, stopa zwrotu kapitału własnego, rentowność przychodów, bieżąca płynność finansowa, dynamika wzrostu majątku trwałego. Natomiast Firma Agrocentrum i Grupa Agrocentrum zajęły odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce w kategorii Największy Przychód 2017 – firmy średnie, gdzie pod uwagę brano  wyniki finansowe. Ranking ma na celu wyłonienie najlepszych firm województwa podlaskiego.

 

Serdecznie gratulujemy