Renowacja i przebudowa budynku Szkoły I LO

W dniu 23.11.2018 r. odbył się  odbiór końcowy zadania pn. Renowacja elewacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łomży, w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja i przebudowa budynku Szkoły I LO”.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski, Al. Piłsudskiego 82, 18-400 Łomża.

Zakres robót obejmował:

– demontaż rur spustowych, orynnowania oraz obróbek blacharskich,

– skucie szlichty cementowej, tynku,

– demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,

– szycie muru,

– wykonanie nowej elewacji w systemie tynków WTA,

– renowacja elementów sztukatorskich oraz wykonanie boniowania,

– dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich,

– montaż nowego orynnowania i rur spustowych wraz z czyszczakami żeliwnymi,

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową NR WIN.272.2.12.2018 z dnia 27.04.2018 r, która przewidywała termin zakończenia zadania nie później niż do 31.10.2018 r. oraz Aneksem nr 1 z dn. 31.10.2018 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 23.11.2023 r. Koszt całkowity inwestycji wyniósł  621 255,74 zł brutto.