II Spotkanie Rady Gospodarczej

W ubiegłym tygodniu odbyło się drugie posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża. Jej zadaniem jest doradzanie w sprawach przedsiębiorczości, ale również integracja środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych.

Pierwotnie planowano, aby podczas tego spotkania rozmawiać m.in. o sytuacji na rynku pracy w Łomży, szkolnictwa zawodowego oraz polityki wizerunkowej miasta i jego promocji. – Z uwagi jednak na aktualność tematu i jego wagę dla przedsiębiorców dyskusja skupiła się głównie na rynku pracy, szkolnictwie branżowym i konieczności zmiany postrzegania wykształcenia zawodowego – informuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.
Podczas spotkania ustalono również, że rada będzie pracowała w czterech zespołach tematycznych:
1. Strategiczny rozwój regionu, działania promocyjne, szkolenia i doradztwo – Stanisław Kaczyński (Przewodniczący Rady Gospodarczej)
2. Rozwój Inkubatorów przedsiębiorczości, klastry – Wojciech Babiński (Członek Zarządu Rady Gospodarczej)
3. Szkolnictwo zawodowe i jego rozwój – Tomasz Rogala (Członek Zarządu Rady Gospodarczej)
4. Bezpieczeństwo i rozwój energetyczny regionu, obsługa i prowadzenie strony facebook Rady Gospodarczej – Robert Bagiński (Członek Zarządu Rady Gospodarczej)
Przedsiębiorcy, którzy chcieliby wziąć udział w pracach poszczególnych zespołów, mogą zgłaszać się do Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego Łomży.
Ustalono, że spotkania zespołów tematycznych będą się odbywały raz w miesiącu, a spotkania całej Rady Gospodarczej raz na kwartał.
Do najważniejszych zadań Rady Gospodarczej należy inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz jego działań promocyjnych, reprezentowanie środowiska łomżyńskich przedsiębiorców i podejmowanie działań mających na celu jego integrację. Do jej zadań należy również udział w opracowaniu strategii działań mających na celu dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz udział w opracowaniu strategii działań mających na celu dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.