Budowa ul. Geodetów

W dniu 10.06.2019 r.  odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej z zakresie „Przebudowa łącznika do ul. Spokojnej – Etap II” (obecnie ul. Geodetów).

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

Zakres robót budowlanych obejmował:

– wykonanie konstrukcji drogi wraz nawierzchnią szerokości 7,0 m z betonu asfaltowego odpowiadającej kategorii ruchu KR3 o łącznej długości 344,98 m,

– budowa chodników po obu stronach jezdni o szerokości 2,0m,

– budowa zjazdów do posesji,

– budowa kanalizacji deszczowej,

– budowa oświetlenia drogowego.

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 24.09.2018 – 28.05.2019 zgodnie z zapisem w dzienniku budowy  zgodnie z umową nr. 272.2.31.2018 z dnia 10.08.2018 r., aneksem nr 1 z dnia 28.11.2018 r. do umowy nr. WIN.272.2.31.2018 z dnia 10.08.2018 r. oraz umową nr. WIR.272.1.13.2019 z dnia 28.05.2019 r.  Wykonawca na wykonane roboty udzielił 48 miesięcy gwarancji. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1 783 442,25 zł. brutto.