Przebudowa budynku Bursy Szkolnej Nr 3

W dniach  20.05.2019 r. –  27.05.2019 r. odbywał się z odbiór końcowy przebudowy budynku Bursy Szkolnej Nr 3 w ramach zadania pn: Termomodernizacja Bursy Szkolnej Nr 3”. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: PHU Kuligowski Krzysztof, Konarzyce ul. Boczna 1, 18-400 Łomża. 

Zadanie wykonane zostało na podstawie umowy nr WIN.272..2.2.2019 zawartej w dniu 14.01.2019 i Aneksu Nr 1 z dnia 02.04.2019, przez PHU Kuligowski Krzysztof Konarzyce ul. Boczna 1 18-400 Łomża. 

W zakres wykonanych prac wchodziło:

Wymiana posadzek w pomieszczeniach piwnicznych w celu uzyskania wymaganej wysokości pomieszczeń

Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w piwnicach

Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych

Wykonanie izolacji ścian piwnicznych budynku

Dostosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż zgodnie z dokumentacją

– wymiana stolarki drzwiowej na stolarkę ppoż

– wydzielenie klatki schodowej zgodnie z dokumentacją

-wykonanie systemu oddymiania (klapa ppoż, stolarka okienna i drzwiowa napowietrzająca, oświetlenia awaryjne)

– przebudowa ścian klatki schodowej

Modernizację pomieszczeń pionu żywieniowego:

– zmiana podziału pomieszczeń pionu żywieniowego

– wymiana okładzin ściennych i podłogowych

– malowanie pomieszczeń pinu żywieniowego

– wymiana urządzeń pionu żywieniowego zgodnie z wykazem

– wymiana instalacji wentylacji mechanicznej

– wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych pionu żywieniowego

Rozbiórkę i wybudowanie nowego tarasu od frontu budynku

Remont tarasu nad wejściem do budynku

Wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

Rozebranie pozostałości starego pomieszczenia na odpady stałe i wybudowanie nowego

Obłożenie ścian pomieszczenia kuchennego płytami gipsowo-kartonowymi na konstrukcji stalowej

Wykonanie stropu podwieszanego w pomieszczeniu kuchni z płyt g-k na kostrukcji stalowej.

Wymianę grunty z gliną i gruzem na piasek w celu obsypania izolacji ścian piwnicznych. 

Wartość wykonanych robót wyniosła 1 344 959, 40 zł.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy.