Pierwszy w Łomży inwestor włącza swoje tereny do Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Firma ARMAPAK Sp. z o.o. Sp. k. jest pierwszą w Łomży firmą, która inwestycję realizowaną na swoich prywatnych gruntach objęła decyzją o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. – Uzyskanie decyzji o wsparciu otwiera przed nami kolejny etap naszej działalności i jest doskonałą szansą na dalszy rozwój firmy – podkreśla Marcin Truszkowski, współwłaściciel Spółki.

– Bardzo się cieszę, że pierwsza firma z naszego miasta włączyła swoje grunty do strefy – mówi zastępca prezydenta Andrzej Garlicki – Przykład firmy Armapak pokazuje, że włączenie gruntów do specjalnej strefy ekonomicznej jest całkowicie realne a ulgi, z których skorzysta, zachęcą innych przedsiębiorców do inwestowania w Łomży, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.
Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713) wprowadziły nowe warunki inwestowania w Łomży.

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji, na mocy powyższych przepisów przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na realizację nowych inwestycji na własnym gruncie. Uzyskuje on zwolnienie z podatku dochodowego na 15 lat do wysokości 70% wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych. Wymagane jest spełnienie kryteriów ilościowych, – w przypadku małego przedsiębiorcy to 500 tys. zł nakładów inwestycyjnych oraz kryteriów jakościowych, których niezależnie od wielkości przedsiębiorcy należy spełnić 4 z 10. Nowe warunki inwestowania w Łomży w ramach PSI są najkorzystniejsze w kraju.

Firma Armapak postanowiła wykorzystać tę możliwość. W maju 2019 r. nabyła w drodze przetargu od miasta prawie 4.500 m2 gruntów. Powierzchnia inwestycyjna została powiększona o kolejnych 4.100 m2 gruntów od prywatnych właścicieli. Na nabytej nieruchomości firma planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego, składającego się z magazynu wysokiego składowania, nowoczesnej linii technologicznej do produkcji opakowań z tektury. Powierzchnia nowego zakładu to około 4.000 m2.