Baza Danych Odpadowych – obowiązek rejestracji

Baza Danych Odpadowych to cyfrowy rejestr danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami. Została uruchomiona w styczniu 2018 r. Do końca roku muszą się w niej zarejestrować nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale także osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czyli wszystkie te przedsiębiorstwa, które wyrzucają do pojemników odpady inne, niż komunalne. Kto nie zdąży z rejestracją do końca roku, nie będzie mógł w styczniu legalnie pozbyć się odpadów. Dotyczy to m.in. wszystkich właścicieli sklepów, które sprzedają „foliówki” bądź towary w nie zapakowane.

Obowiązek rejestracji w Bazie Danych Odpadowych dotyczy również właścicieli: gabinetów lekarskich i stomatologicznych (chodzi o odpady niebezpieczne), lokali gastronomicznych, (sprzedają posiłki w opakowaniach jednorazowych), sklepów internetowych (pakują towar w karton i folię), warsztatów (z uwagi na smary, oleje i opony). Wątpliwości mogą mieć np. właściciele biur rachunkowych. Jeśli oddają papier, powinni wpisać się do rejestru. Jeśli oddają tusz do drukarek, tak samo. Gdy jednak mają umowę z firmą, która prowadzi serwis drukarek i odbiera tusz (i jest wpisana do rejestru BDO), wtedy rejestracja ich nie obowiązuje. Fryzjer oddaje kartony po środkach chemicznych? Powinien złożyć wniosek do rejestru.
Baza ma pozwolić na większą kontrolę nad odpadami: będzie w niej rejestrowana cała ich droga. Papierową ewidencję odpadów zastąpi (od 1 stycznia 2020 r.) elektroniczna, prowadzona  właśnie w BDO.

Adres strony internetowej rejestru: https://bdo.mos.gov.pl