Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwiązania dotyczące pracodawców i pracowników

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy Tarczy 4.0., które m.in. wprowadzają tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie.

Ważne! Tarcza 4.0, czyli Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadza – między innymi – nowe rozwiązanie dotyczące relacji pracodawca – pracownik.

Więcej informacji na stronie