Poprawione zasady działania wykazu podatników VAT

Firmy stosujące split payment nie będą miały problemów z rozliczeniem kosztów PIT/CIT. Bezpieczne już są wpłaty na rachunki cesyjne, wydłużono termin na zawiadomienie o przelewie na konto, którego nie ma w urzędowym rejestrze. To najważniejsze zmiany w zasadach funkcjonowania białej listy, czyli wykazu podatników VAT, które weszły w życie 1 lipca.

Niepokój przedsiębiorców budziła przede wszystkim groźba sankcji za wpłaty na rachunek, którego nie ma na liście, np. zakaz rozliczania kwot powyżej 15 tys. zł w kosztach PIT/CIT. Okazało się, że część firm w ogóle nie trafiła do wykazu podatników, część się w nim znalazła, ale bez rachunków.

Kontrahenci zaczęli wstrzymywać tym firmom płatności niezależnie od możliwości rozliczania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą za pomocą prywatnych kont, które nie są wpisywane do wykazu. Problemy z płatnościami zgłaszały także firmy zwolnione z VAT czy z tzw. rachunkami cesyjnymi.

Od 1 lipca 2020 r. sankcji za przelewy powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza wykazu można uniknąć, jeśli zastosujemy split payment. Ponadto przedsiębiorcy siedem dni na składanie zawiadomień o wpłacie na konto spoza białej listy. Więcej informacji na stronie

 

Źródło: www.rp.pl