Nieruchomość przy Zjeździe na sprzedaż

Prezydent Łomży ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Zjazd. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1444 ha wynosi 210.000 zł. Przetarg odbędzie się 7 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A – II piętro.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny wpłacić wadium w wysokości 21 tys. zł najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży. Na terenie nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań jest ona położona na obszarze budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Jest ona zabudowana budynkiem warsztatowo – garażowym i budynkiem magazynowym. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Link do widoku mapy