tereny inwestycyjne w Łomży, zwolnienie z podatku dochodowego w Łomży

Łomżyńska Strefa Inwestycji

Aktualnie trwa procedura uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w ograniczeniu ul. Wojska Polskiego i Meblowej, który pozwoli uruchomić około 150 ha nowych terenów inwestycyjnych przeznaczonych na produkcję i usługi. Zakończenie procedury planistycznej oczekiwane jest w II połowie roku 2020.

W celu promocji tego obszaru wśród potencjalnych inwestorów pozyskujemy oświadczenia od właścicieli gruntów, co pozwoli na aktywną promocję terenów. Serdecznie zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów na tym obszarze do podpisywania oświadczeń i dostarczenia do COP.

Wzory deklaracji do pobrania tutaj.