Nieruchomość na sprzedaż w rejonie ul. Żabiej

Prezydent Łomży ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ulic Geodetów, Żabiej i Kolejowej. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2412 ha wynosi 338.000 zł. Przetarg odbędzie się 6 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali konferencyjnej nr 213 – II piętro.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości powinny wpłacić wadium w wysokości 33,8 tys. zł najpóźniej do dnia 3 listopada 2020 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży. Na  nieruchomości  objętej przetargiem  obowiązuje  miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego  uchwalony  uchwałą  Rady  Miejskiej  Łomży  nr  152/XXV/00  z  dnia 23 marca 2000  roku  w sprawie  zatwierdzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży w części dotyczącej kwartału terenu położonego w dzielnicy przemysłowo–składowej – rejon. ul. Żabiej. Zgodnie z miejscowym planem nieruchomość położona jest na  terenach z przeznaczeniem podstawowym: funkcje usługowe, produkcyjne, drobna wytwórczość, przedsiębiorstwa budowlane i gospodarki komunalnej, składy hurtowe, bazy. Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.