Rządowe wsparcie dla firm ma być skuteczniejsze

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jego wnioskodawcą jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które na podstawie analizy obecnie obowiązujących w tym zakresie rozwiązań dostrzegło potrzebę wprowadzenia zmian.

Poprzednia wersja ustawy funkcjonuje od lipca 2020 r. Od tego czasu sytuacja przedsiębiorców uległa jednak znaczącemu pogorszeniu ze względu na wzrost zachorowań na koronawirusa i konieczność dużo bardziej dotkliwego ograniczania funkcjonowania kolejnych dziedzin gospodarki. Dlatego nowelizacja ma ułatwić przedsiębiorcom życie i uporządkować warunki, które muszą spełniać, aby otrzymać pomoc od państwa.

Projekt ustawy przewiduje usprawnienie procesu wydawania decyzji w zakresie udzielania pomocy publicznej. Rozszerzeniu ma ulec lista sytuacji, w której przedsiębiorca będzie mógł się odwołać w momencie, gdy rozstrzygnięcie będzie dla niego niekorzystne. Zmianie ulegnie sposób składania wniosku o udzielenie pomocy – będzie można to zrobić nie tylko w urzędzie i za pośrednictwem poczty, ale również przez formularz internetowy. Doprecyzowaniu mają ulec również kryteria, które powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną. Nowością będzie możliwość wykorzystania otrzymanych środków również na doradztwo, które ma pomóc w zaplanowaniu dalszych działań. Natomiast tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będzie można wykorzystać na przebranżowienie się. Ułatwieniem dla wyjścia z kryzysu ma być również wyłączenie środków otrzymanych w ramach pomocy spod egzekucji sądowej – chyba że zostały przyznane z naruszeniem prawa. Efektem wprowadzonych zmian ma być przede wszystkim łatwiejszy i skuteczniejszy proces udzielania pomocy przedsiębiorcom.

Więcej informacji