Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury

W dniu 14.07.2020 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem. Prace zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie umowy nr WIN.272.10.2018 zawartej w dniu 11.04.2018 r. oraz aneksów do umowy. Prace wykonane zostały  przez:: MK – Bud Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński, ul. Bitwy Białostockiej 4 a/103, 15 – 103 Białystok.

W ramach inwestycji, został odrestaurowany historyczny wygląd Hali Targowej zlokalizowanej przy Plac Stary Rynek 6 w Łomży. Obiekt będzie wykorzystywany do działalności kulturalnej. W podziemiu budynku została zlokalizowana: sala wielofunkcyjna, pom. techniczne – węzeł cieplny, wentylatornia, pomieszczenia elektrotechniczne, pomocnicze, serwerowni, DSO i SSP, toaleta, komunikacja oraz przejście do murów starego Ratusza. Na parterze została utworzona: klubokawiarnia, sala wielofunkcyjna (widowiskowa) wraz z zapleczem (garderoba 1 i 2, węzeł sanitarny 1 i 2), jatki 1-4, punkt informacji turystycznej, toaleta publiczna, komunikacja, zejście do węzła, klatka schodowa piwnicy. Natomiast na piętrze: sale spotkań z przestrzenią wystawienniczą, hol wystawienniczy, antresole sali wielofunkcyjnej, toaleta, pomieszczenie gospodarcze, kabina elektroakustyczna oraz pomieszczenia zaplecza administracyjnego, komunikacja, klatka schodowa nr 1 i 2.

Dane liczbowe budynku Hali Targowej:
Długość – maks. 50 m
Szerokość – ok. 24,80 m
Ilość kondygnacji – I podziemna i II nadziemne
Wysokość budynku – 9,7 m
Powierzchnia zabudowy – Pz 1218,00 m2
Pow. netto bud. – Pn 2491,58 m2
Pow. użytkowa budynku – 1656,43 m2
Kubatura – 12250,00 m3

Wykonawca na wykonane roboty udzielił 5 lat gwarancji.

Projekt za cel główny przyjmuje: Zwiększenie wykorzystania potencjału kulturowego oraz dostępu do zasobów kultury w mieście Łomża w wyniku przebudowy Hali Targowej na Halę Kultury. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Wartość projektu – 14.483.440,30 PLN
Wartość dofinansowania – 9.876.097,27 PLN

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę

Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem