Podsumowanie “Pakietu dla biznesu”

W ramach pakietu dla biznesu będącego elementem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości” Przedsiębiorcza Łomża otwarta na biznes” przyjęte zostały dwie uchwały zwalniające przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej oraz pomocy de minimis

Uchwała nr 333/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża, na mocy której:

  • zwolnione były z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części, nowo wybudowane budowle lub ich części stanowiące inwestycję początkową zlokalizowane na terenie miasta Łomża.
  • okres zwolnienia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i nakładów inwestycyjnych wynosił od roku do 6 lat.

oraz Uchwała nr 332/XXXVIII/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis, na mocy której zwolnione były z podatku od nieruchomości:

  • budynki, budowle zajęte przez podatników podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Łomża,
  • nowo nabyte budynki i budowle, przeznaczone na działalność gospodarczą
  • do 100 m² powierzchni użytkowej budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta Łomża za każde nowo utworzone stałe miejsce pracy.

Okres zwolnienia wynosił maksymalnie 3 lata.

Uchwały obowiązywały do 31 grudnia 2020 r.

Z uchwały 333/XXXVIII/17 skorzystało łącznie 10 przedsiębiorców. Zadeklarowali oni poniesienie nakładów inwestycyjnej w łącznej wysokości 83,3 mln zł. Siedmiu przedsiębiorców zakończyło już inwestycje, a 6 korzysta ze zwolnienia.

W roku 2020 wpłynęły 3 wnioski (w styczniu, październiku i grudniu), co oznacza, że przedsiębiorcy decydują się na realizację inwestycji pomimo niestabilnej sytuacji związanej z pandemią. Koszt planowanych inwestycji rozpoczętych w 2020 r. to 25,5 mln zł.

Z Uchwały nr 332/XXXVIII/17 skorzystał 1 przedsiębiorca.

W dniu 27 stycznia 2021 r. przyjęte zostały nowe uchwały, które zastąpiły dotychczas obowiązujące.

  • UCHWAŁA NR 349/XXXIV/21 w sprawie: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża
  • UCHWAŁA NR 350/XXXIV/21 w sprawie: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis.

Warunki skorzystania ze zwolnienia są takie same jak w poprzednich uchwałach.

Nowe Uchwały obowiązują do 31.12.2021 r.

W ramach nowych uchwał trzej przedsiębiorcy zadeklarowali skorzystanie ze zwolnienia zobowiązując się do poniesienia nakładów w wysokości 13,2 mln zł. Kolejni przedsiębiorcy dowiadują się o szczegóły możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Oznacza to, że od wybuchu pandemii 6 przedsiębiorców zadeklarowało realizację inwestycji o łącznej wartości 38,7 mln zł.

Poniżej przytoczone zostały niektóre dane statystyczne.

Liczba podmiotów

wg klas wielkości

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ogółem 6 325 6 306 6 303 6 315 6 361 6 467 6 599
0 – 9 6 060 6 040 6 036 6 056 6 107 6 225 6 358
10 – 49 192 195 196 189 186 176 176
50 – 249 70 68 68 67 66 63 62
250 – 999 1 1 1 1 1 2 2
1000 i więcej 2 2 2 2 1 1 1
0 – 249 6 322 6 303 6 300 6 312 6 359 6 464 6 599

Liczba podmiotów działających na terenie Łomży jest najwyższa od 2014. Wzrost podmiotów zauważalny był już w 2019 o 106, a w 2020 r. ilość podmiotów wzrosła o kolejne 132. W strukturze wielkościowej niewiele się zmieniło, ale dynamika wzrasta

Podmioty wg klas wielkości – dynamika 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ogółem 100,00% 99,70% 99,95% 100,19% 100,73% 101,67% 102,04%
0 – 9 100,00% 99,67% 99,93% 100,33% 100,84% 101,93% 102,14%
10 – 49 100,00% 101,56% 100,51% 96,43% 98,41% 94,62% 100,00%
50 – 249 100,00% 97,14% 100,00% 98,53% 98,51% 95,45% 98,41%
250 – 999 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 200,00% 100,00%
1000 i więcej 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00%

 

Najwyższa dynamika jest w grupie mikroprzedsiębiorców, zatrudniających do 10 osób.

Zauważalny jest spadek liczby przedsiębiorców zakładających działalność gospodarczą. Zakończenie czy zawieszenie działalności utrzymuje się na stabilnym poziomie i jest mniejsze lub porównywalne do danych sprzed roku.

Więcej informacji na temat uchwał można uzyskać w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży mail: cop@um.lomza.pl, tel. 86 2156852.

Zapraszamy