Przebudowa ul. Łącznej

W dniu 29.10.2021 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n „Przebudowa ul. Łącznej w Łomży”. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych spółka z o. o. ul. Poznańska 152, 18-400 Łomża.

Zakres wykonanych robót obejmował:

  • usunięcie istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych gr. 15 cm o wymiarach 1,5 x 3,0 m oraz innych utwardzeń na zjazdach,
  • wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,
  • ustawienie krawężników betonowych,
  • ułożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego,
  • obniżenie części kostek brukowych betonowych w celu utworzenia ścieku przy skrzyżowaniu z ul. Spokojną,
  • rozebranie fragmentu nawierzchni bitumicznej w ul. Spokojnej pod wykonanie przyłącza od wpustów ulicznych,
  • wstawienie dwóch wpustów ulicznych i wykonanie przyłącza od tych wpustów do kanału deszczowego w ul. Spokojnej,
  • odbudowę nawierzchni bitumicznej w ul. Spokojnej.

Całkowita długość remontowanej drogi w zakresie opracowania wynosi 186 m. natomiast szerokość od 2,7 m do 6,0 m.

Roboty zostały wykonane w terminie od 24.06.2021 r. do 22.10.2021 r. – zgodnie ze zgłoszeniem wykonawcy o zakończeniu robót zgodnie z umową nr WIR.272.2.11.2021 z dnia 24.06.2021 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 30.06.2026 r.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 154 128,16 zł brutto.