Śniadanie biznesowe z prezesem PARP

Serdecznie zapraszamy na śniadanie biznesowe, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. w Hali Kultury w Łomży (Pl. Stary Rynek 6) o godz. 9.00.

Gościem specjalnym spotkania poświęconego finansowaniu biznesu będzie Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dariusz Budrowski.

Ofertę Funduszy Europejskich w zakresie programów wdrażanych przez PARP – przedstawi Aneta Zielińska-Sroka, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji i Marketingu, PARP.

Podczas spotkania będzie możliwość indywidualnych rozmów z Prezesem PARP

Partnerem merytorycznym spotkania jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wszystkich przedsiębiorców.

Na śniadanie można się zgłosić telefonicznie pod nr telefonu 86 2156852, mailowo: cop@um.lomza.pl lub poprzez stronę wydarzenia

Zachęcamy do udziału.

Poniżej agenda spotkania: