Współpraca z biznesem w odbudowie Ukrainy

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ogłosiło nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) zostanie operatorem Programu.

Punktem wyjścia dla planowanych działań jest stworzenie bazy polskich przedsiębiorców, którzy będą zainteresowani powrotem na rynek ukraiński.

W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie PAiH.

W projekcie mogą wziąć udział podmioty, które:

  • są polskimi przedsiębiorstwami,
  • nie współpracują z rosyjskimi i białoruskimi podmiotami objętymi sankcjami,
  • deklarują chęć uczestnictwa,
  • chcą działać w Ukrainie w czasie powojennej odbudowy,
  • spełniają pozostałe kryteria zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Podczas wspólnych konsultacji branżowych instytucji publicznych z biznesem wypracowane zostaną narzędzia, dzięki którym polskie przedsiębiorstwa otrzymają niezbędną pomoc dla swoich działań, a Ukraina skorzysta na ich wsparciu.

Udział w projekcie można zgłaszać od 9 czerwca. W pierwszej kolejności zaproszenie skierowane jest do firm z kluczowych dla odbudowy Ukrainy sektorów – branża budowlana, medyczna, transportowa i logistyczna, rolnicza, spożywcza i FMCG, motoryzacyjna i środków transportu, maszynowa oraz IT/ICT.

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Więcej informacji na stronie ministerstwa