Modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65

W dniu 14.07.2023 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: p/n „Modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 w Łomży” realizowanego w ramach zadania pn.: „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – Modernizacja Kamienicy przy ul. Polowej 65”. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Jarosław Chojnowski, ul. Sikorskiego 126a, 18-400 Łomża.
W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstało 17 lokali mieszkalnych wchodzących do mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża.
Zakres prac obejmował:
Wykonanie robót budowlanych na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej oraz wymaganiami stawianymi w SWZ.

1. Dane podstawowe:
a. Kubatura budynku: 3783,00 m3,
b. Powierzchnia zabudowy: 341,00 m2,
c. Powierzchnia użytkowa: 873,80 m2,
d. Powierzchnia mieszkalna: 797,20 m2,
e. Wysokość budynku: 16,77 m,
f. Liczba kondygnacji:
• Nadziemnych -3+P,
• Podziemnych – 1

2. Dane konstrukcyjne:
a. Technologia wykonania: tradycyjna, mieszana, murowana,
b. Fundamenty i stopy fundamentowe – istniejące, podbite miejscowo betonem C20/25,
c. Ściany fundamentowe – istniejące kamienne/ceglane, podbite miejscowo betonem C20/25,
d. Ściany nadziemia – istniejące, z cegły pełnej
e. Ściany wewnętrzne – bloczki gazobetonowe murowane na kleju cienkowarstwowym, wykończone tynkiem cem.-wap. i pomalowane
f. Stropy- gęstożebrowe z belek sprężonych firmy TECHNOBETON
g. Słupy – żelbetowe, okrągłe ,beton C20/25,
h. Podciągi – żelbetowe, beton C20/25,
i. Schody wewnętrzne – żelbetowe, beton C20/25, wykończone płytkami ceramicznymi,
j. Dach – główny dwuspadowy płatwiowo – kleszczowy, z wyciągniętym ryzalitem od strony dziedzińca na którym jest wielospadowy o konstrukcji drewnianej, blachą na rąbek typu „klik”
k. Stolarka okienna: drewniana,
l. Stolarka drzwiowa:
• zewnętrzna: drewniana,
• wewnętrzna: stalowe, drewniane płytowe, aluminiowe.
3. Wyposażenie budynku:
a. Instalacja elektryczna i niskoprądowa (domofonowa, TV, LAN),
b. Instalacja odgromowa,
c. Instalacja uziemiająca,
d. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e. Instalacja wodna,
f. Instalacja kanalizacyjna,
g. Instalacja c.o. i c.t. (zasilana z węzła MPEC),
h. Instalacja solarna,
3. Elementy dodatkowe:
a. Przebudowa przyłącza wodociągowego,
b. Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,
c. Budowa instalacji kanalizacji deszczowej zewnętrznej wraz z przyłączem,
d. Wynagrodzenie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
e. Opracowanie dokumentacji projektowej,
f. Kuchenki elektryczne – 17.szt.
g. Zlewozmywak na szafce – 17 szt.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową NR WIR.272.2.23.2021 z dnia 29.11.2021 r. aneks nr 1 z dnia 27.01.2023 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 14.07.2028 r.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 4 496 968,53 zł
Wartość całkowita zadania: 6 784 782,56 zł
Projekt współfinansowany był ze środków finansowego wsparcia, którego źródłem finansowania przedsięwzięcia jest Fundusz Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilany środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.