Budowa miejskiej pływalni w Łomży

110719091820

Przedmiotem projektu jest budowa pływalni miejskiej z bogatą infrastrukturą rekreacyjną. Projekt obejmuje krytą pływalnię z częścią rekreacyjną, zjeżdżalnią, pomieszczeniami do ćwiczeń sportowych, zabiegów rehabilitacyjnych, kawiarnią, zapleczem szatniowo – sanitarnym. Podstawowym elementem pływalni jest niecka basenowa z sześcioma torami do pływania. Zaprojektowano również mniejszy basen rekreacyjny i sportowy do nauki pływania oraz niewielką częścią rekreacyjną wyposażoną w urządzenia rekreacyjne, takie jak: zjeżdżalnia i brodzik dla dzieci, ławeczka napowietrzająca (z zestawem dysz napowietrzających), parasol wodny, bicze wodne, kilka gejzerów podwodnych oraz dzika rzeka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III Rozwój turystyki i kultury Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

 

Wartość  projektu – 35 033 171,16 PLN
Wartość dofinansowania – 12 499 999,97 PLN
Realizacja w latach 2009-2011