Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Marii Curie Skłodowskiej w Łomży

W dniu 06. 11. 2015 r. odbył się odbiór prac związanych z budową oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Marii Curie Skłodowskiej w Łomży. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr WIN.272.2.20.2015/316/2015 przez firmę PIE Jankowski Siennicki, Spółka jawna w Łomży ul. Żabia 6 w okresie 16. 09. 2015 do 30. 10. 2015 r.

Zakres prac obejmował:

Budowę elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV dla oświetlenia terenu w rejonie al. Legionów i ul. M. C. Skłodowskiej oraz robót uzupełniających zgodnie z protokołem konieczności, a także wnioskiem Rady Mieszkańców, częściową budowę elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4 kV dla oświetlenia terenu w rejonie parkingu przy Przedszkolu Publicznym nr 2.

Na wykonane prace wykonawca udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy.

IMG_3653 IMG_3654 IMG_3655 IMG_3656 IMG_3657 IMG_3658 IMG_3659 IMG_3660 IMG_3661 IMG_3662 IMG_3663 IMG_3664 IMG_3665 IMG_3667 IMG_3668 SCAN4891_000