Budowa sięgacza ulicy Nowogrodzkiej

W dniu 18.08.2015 r. została odebrana inwestycja p/n “Budowa sięgacza ulicy Nowogrodzkiej 02KDD w Łomży” zgodnie z umową nr WIN.272.2.5.2015 z dnia 25.06.2015 r.

Prace zostały wykonane przez Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. ul. Poznańska 152 w Łomży.

Zakres robót obejmował:

– budowę jezdni szerokości 5 m, długości 185 m o konstrukcji z kostki betonowej brukowej

– budowę skrzyżowania sięgacza ulicy Nowogrodzkiej z ulicą Nowogrodzką

– budowę placu do zawracania

– budowę chodnika i zjazdów

– budowę systemu drenażu pod jezdnią

– budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepustami przykanalikami

– przebudowę hydrantu.

Roboty zostały ukończone w terminie do 12. 08. 2015 r. zgodnie z w/w umową, która przewidywała termin zakończenia prac 15. 08. 2015 r.

Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 227 706,40 zł.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 18. 08. 2020 r.

IMG_8066 IMG_8067 IMG_8068 IMG_8096