Budowa parkingu przy ulicy Fabrycznej

W dniu 30. 04. 2015 r. dobył się odbiór końcowy inwestycji: „Budowa ogólnodostępnego parkingu na 10 stanowisk pod samochody osobowe wzdłuż ulicy Fabrycznej” – zgodnie ze zleceniem z dnia 30. 03. 2015 r.

Prace wykonane zostały przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, ul. Akademicka 22, 18 – 400 Łomża.

Zakres robót obejmował wykonanie parkingu z kostki polbruk  h – 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 238,50 m2

Roboty zostały wykonane w terminie do 27. 04. 2015 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do 30. 04. 2018 r.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach inicjatyw lokalnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 22 200,00 zł

Wkład inicjatorów: 20% tj. 4 440,00  zł.

 

PrzechwytywanieIMG_8161IMG_8159