Rewitalizacja parku położonego pomiędzy ulicami Prusa, Reymonta i Bema – II etap

Koszt: 135 600 zł
Autor pomysłu: Grażyna Czajkowska

W 2014 roku w ramach budżetu obywatelskiego rozpoczęto rewitalizację parku, tj. wymianę nawierzchni głównych alejek, tworząc ciąg pieszo-rowerowy. Mieszkańcy Łomży poruszający się po parku są bardzo zadowoleni z rozpoczętego procesu przywracania tego miejsca do użytkowania, dlatego pojawił się pomysł na kontynuację zadania w 2015 roku. Wymienione zostały nawierzchnie wszystkich pozostałych chodników łączących alejki i place oraz latarnie parkowe. Przy traktach pojawiły się nowe ławki. Zwiększyła się znacznie atrakcyjność tego rejonu miasta, mieszkańcy zyskali miejsce do przyjemnego odpoczynku.

IMG_0808 IMG_0806