Remont chodnika przy ul. Śniadeckiego

Miejsce: ul. Śniadeckiego
Koszt (plan): 65 507 zł
Autor pomysłu: Jan Rybakiewicz
Inwestycja będzie realizowana w 2016 roku

Nawierzchnia ulicy i chodników przy ul. Śniadeckiego przy blokach nr 1, 2, 4, 6, 7 została wyremontowana w ramach budżetu miasta w 2013 r., natomiast pozostała część miała być kontynuowana. Niestety, w budżecie na 2014 r. inwestycja ta nie została ujęta. Stan chodników zagraża bezpieczeństwu pieszych i psuje estetykę osiedla. Jest to rejon w bezpośrednim położeniu „strzelnicy” i cmentarza komunalnego, gdzie jest duży ruch pieszych. Remont obejmie chodniki przy blokach nr 6, 8, 9, 10, 12.