Modernizacja chodników w ulicy Kwiatowej

W dniu 26. 06. 2015 r. dobył się odbiór końcowy inwestycji: „Modernizacja chodników i dróg dojazdowych w Łomży” – dotyczy realizacji chodników w ulicy Kwiatowej zgodnie ze zleceniem z dnia 23. 03. 2015 r.

Prace wykonane zostały przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, ul. Akademicka 22, 18 – 400 Łomża.

Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni chodników przy ul. Kwiatowej  z kostki polbruk  h – 6 cm, na podsypce cementowo piaskowej o długości 326,0 mb, powierzchni 841,0 m2.

Roboty zostały wykonane w terminie do 19. 06. 2015 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 26. 06. 2018 r.

Koszt inwestycji wyniósł 79 399,37 zł

IMG_8172 IMG_8173 Przechwytywanie