Rewitalizacja Parku Jana Pawła II

W dniu 08.01.2016 r. przekazano plac budowy pod realizację zadania: “Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma Łomży – etap I”

Wykonawcą jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy 18 – 400 Łomża, ul. Akademicka 22

IMG_8279 IMG_8280 IMG_8281 IMG_8282 IMG_8283 Przechwytywanie

12.05.2016 r.

Zaawansowanie prac n/z wykonanych chodników oraz zieleni wynosi ok. 60 %.

IMG_8883 IMG_8884 IMG_8885 IMG_8886

13.06.2016 r.

Inwestycja wykonana w ok. 95%. Obecnie trwają prace porządkowe przygotowujące do odbioru końcowego. Zakończono już budowę ścieżek pieszo – rowerowych, wykonano zieleńce oraz nasadzono kwiaty na klombach.

Natomiast oświetlenie parku uruchomiono już w dniu 08.06.2016 r.(na razie w oparciu o zegar astronomiczny).

IMG_9155 IMG_9156 IMG_9157 IMG_9158 IMG_9159 IMG_9160