Przebudowa ulicy Dworcowej

W dniu 13. 04. 2016 r. dobył się odbiór końcowy inwestycji: „Przebudowa ulicy Dworcowej w Łomży” zgodnie z umową nr WIN.272.1.5.2016 z dnia 14. 03. 2016 r.

Prace wykonane zostały przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o.   ul. Poznańska 152,  18 – 400 Łomża

Zakres robót obejmował:

  • budowę jezdni ulicy szerokości 12 m o konstrukcji z kostki betonowo brukowej na podsypce piaskowo cementowej
  • budowę parkingu z kostki polbruk
  • budowę studzienki ściekowej z rur betonowych WIPRO
  • budowę przykanalików z rur PCV dn 200 mm
  • budowę kanału z rur PCV dn 200 mm
  • budowę studni systemowej dn 425 mm

Roboty zostały wykonane w terminie do 08. 04. 2016 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 13. 04. 2021 r.

Koszt inwestycji wyniósł 90 761, 70 zł.

IMG_8517 IMG_8518 IMG_8519 IMG_8667 IMG_8668 IMG_8669