Modernizacja infrastruktury sportowej w ZSE i O nr 6

W ramach Programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej Urząd Miejski uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.

W ramach w/w programu zostały zrealizowane następujące zadania:

  • “Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych  i  Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży”
  • “Dostawa i montaż sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O nr 6 w Łomży”
  • “Ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej przy ZSE i O nr 6 w Łomży”

Prace związane z wymianą stolarki okiennej zostały wykonane przez  firmę PERFEKT Lubelska Fabryka Okien, ul. Mełgiewska 99, 20 – 234 Lublin.

Zakres robót obejmował:

– Demontaż 16 szt. ścianek z luksferów o wym. 3,05 x 1,30 m

– Demontaż 16 szt. okien drewnianych o wym. 2,60 x 1,30 m

– Wywiezienie i utylizacja gruzu

Roboty zostały wykonane w terminie do 09.11.2015 r. Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji do dnia 10.11.2020 r.

Wartość robót wyniosła 67 650,00 zł.

Dostawcą oraz monterem sprzętu sportowego do sali gimnastycznej była firma Sar fitness, ul. Bolesława Krzywoustego 72, 61 – 144 Poznań.

Wartość robót wyniosła 97 406, 01 zł. Dostawca udzielił gwarancji na wszystkie urządzenia względem elementów na okres od 6 miesięcy do 5 lat.

Ocieplenie ścian zewnętrznych w sali gimnastycznej wykonywała firma Zakład Remontowo – Budowlany Ryszard Łachacz, Zaruzie 14 A,                               18 – 413 Miastkowo.  Odbiór końcowy zadania odbył się 17.06.2016 r. Wartość robót wyniosła 122 318, 57 zł. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji w okresie 48 miesięcy.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań inwestycyjnych w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej wyniosło  ok. 50 % .

IMG_9172IMG_9173IMG_9174IMG_9175IMG_9177

IMG_9198 IMG_9199 IMG_9200 IMG_9201 IMG_9203