Wdrażanie innowacji przez MŚP Program Operacyjny Polska Wschodnia

1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne / 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia.

Konkurs aktualny od 30.06.2016 do 31.07.2016

Kto może składać wnioski?

  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach poddziałania 1.3.1 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów (wyrobów lub usług) poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 7 mln PLN.

Linki

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Dokumentacja konkursowa

www.popw.parp.gov.pl