Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży

W dniu 02.08.2016 r.  przekazano  plac pod budowę: zadania pn: Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży”. Wykonawcą jest: “JL” Jarosław Lewiarz Sp. z o.o., 18-421 Piątnica Poduchowna, ul. Forteczna 27. Zakres rzeczowy robót określa projekt budowlany „Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży, “Roboty budowlano-instalacyjne w budynku PP nr 1 wraz z likwidacją barier dla osób niepełnosprawnych” opracowany przez Biuro Projektowe“DOM-BUD”, mgr inż. arch. Andrzej Horodeński, ul. Korczaka 2, 16-400 Suwałki. 

Stan zaawansowania robót w dniu 04.08.2016 r. jest następujący:

 Na zewnątrz trwa rozbiórka tarasów i ocieplanie ścian budynku, natomiast wewnątrz odbywa się wydzielanie z szatni sali.

 IMG_9429 IMG_9430 IMG_9437 IMG_9439