Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 10 i PG 2 w Łomży

W dniu 17.08.2016 r. odebrano inwestycję p/n “Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 10 i PG 2 w Łomży”. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grumix,  Budzisław 35,    26 – 234 Słupia.

Zakres robót obejmował wykonanie następujących robót zgodnie z Projektem Budowlanym Obiektów Sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży – etap II opracowanym przez Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane “Ekobud” s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek tj.:

  • Robót ziemnych
  • Boiska wielofunkcyjnego – nawierzchnia poliuretanowa
  • Rzutni kulą
  • Ciągów pieszych
  • Dostarczenia i montażu ławek i koszy na nieczystości
  • Dostarczenia i montażu wyposażenia – urządzeń sportowych zewnętrznych

Roboty zostały wykonane w terminie do 29.07.2016 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 17.08 2021 r.  Wartość robót wyniosła 366 540, 00 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego w kwocie 102 000, 00 zł.

IMG_8541 IMG_8543 IMG_8544 IMG_8545 IMG_8546 IMG_8547 IMG_8548 IMG_8549 IMG_8551 IMG_8552 IMG_8553 IMG_8554 IMG_9537 IMG_9538 IMG_9539 IMG_9540 IMG_9542 IMG_9543 IMG_9545 IMG_9546 IMG_9547