Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.1:Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Konkurs od 04.11.2016 do 31.03.2017

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa musi być świadczona przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu do 70%

Linki

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Dokumentacja konkursowa

www.poir.parp.gov.pl