Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w poddziałaniu  3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”

Nabory wniosków : od 21.11.2016 do 20.11.2017

Wnioski o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków.

Konkurs podzielony jest na etapy:

etap I     – od 21.11.2016 r. do 20.02.2017 r.

etap II    – od 21.02.2017 r. do 20.05.2017 r.

etap III   – od 21.05.2017 r. do 20.08.2017 r.

etap IV   – od 21.08.2017 r. do 20.11.2017 r.

Kto może składać wnioski?

Podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu przez wnioskodawcę usług doradczych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Dowiedz się więcej :

Linki

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Dokumentacja konkursowa