Budowa szaletu na Placu Niepodległości

W dniu 30.09.2016 r. odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,, Budowa szaletu na Placu Niepodległości’’ – w Łomży, zgodnie z umową Nr WIN.272.2.26.2016 z dnia 07.06.2016 r. oraz aneksami do umowy.  Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: WC SERWISE ŁÓDŹ ul. Olechowska 83, 92-403 Łódź.

Zakres robót obejmował:

– dostawę i montaż toalety na uprzednio wykonanych stopach fundamentowych,

– wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz doziemnej instalacji elektrycznej wraz z podłączeniem do budynku,

– budowę chodnika z kostki polbruk przed budynkiem i do drzwi serwisowych,

– wykonanie monitoringu wraz z oświetleniem budynku.

Roboty zostały wykonane w terminie do 30.09.2016 r. zgodnie z aneksem nr 3 do umowy WIN.272.2.26.2016 z dnia 07.06.2016 r. . Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 04.10.2019 r. Wartość robót wyniosła 193 940,25 zł.

IMG_9791 IMG_9792 IMG_9793 IMG_9794 IMG_9795