Dołącz do Grupy Zakupowej energii elektrycznej

Zarząd Spółki Parku Przemysłowego Łomża zaprasza do udziału w Grupie Zakupowej, która jest organizowana w Parku Przemysłowym Łomża. Celem działania tej grupy w pierwszym etapie jest zakup energii elektrycznej dla jej uczestników.

Poprzez udział w Grupie Zakupowej można obniżyć koszty zakupu energii elektrycznej. – Przesłanką przemawiającą za jej utworzeniem są szybko rosnące ceny energii oraz dezaprobata środowiska przedsiębiorców przed tym postępującym wzrostem. W efekcie wyłoniono grupę zainteresowaną zakupem energii na odrębnych od powszechnie obowiązujących warunkach- mówi Andrzej Kiełczewski, Prezes Parku Przemysłowego Łomża dodając, że kwestią niepodlegającą dyskusji potwierdzoną doświadczeniem jest możliwość uzyskania przez zamawiającego znacznie korzystniejszych cen za duże wspólne zamówienia niż cen, które osiągają indywidualne podmioty przystępujące samodzielnie do negocjacji.
Szczególnie duże korzyści daje przetarg nieograniczony przeprowadzony dla Grupy Zakupowej, gdzie pozycja przetargowa poprawia się poprzez zwiększenie wolumenu kupowanej energii. Sprawne zarządzanie projektem, w którym biorą udział podmioty jest czynnikiem krytycznym dla osiągnięcia zakładanego celu.  W ramach świadczonych usług Park Przemysłowy Łomża proponuje realizację  projektu, którego celem jest obniżenie kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej.
– Mam nadzieje że, nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, a powyższa oferta będzie stanowić pierwszy krok w kierunku nawiązania długofalowej współpracy – podkreśla Andrzej Kiełczewski, zapraszając do współpracy wszystkie podmioty, bez względu na formę prawną.

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących oferty , prosimy o kontakt:
e-mail: sekretariat@parklomza.pl
tel: 86 2199300
fax: 86 2183733