Budowa kanału deszczowego w ul. Zawady Przedmieście

W dniu 03.11.2016 r. odebrano inwestycję p/n ”Budowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście ”. Wykonawcą robót była firma: MULTIKOM Andrzej Nakielski ul. Kolejowa 103 07-410 Ostrołęka .

W zakres wykonanych prac wchodziło:

Budowę kanału deszczowego o średnicy 1000 mm w ul. Zawady Przedmieście od studni nr D24 zlokalizowanej na skrzyżowaniu z ul. Działkową do punktu nr 8 przy ul. Wiosennej

 

Roboty zostały wykonane w terminie od 14.07.2016 r. do dnia 14.10.2016 r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy Tom I,II Prace wykonane zostały na podstawie umowy NR WIN.272.2.24.2016 z dnia 25.03.2016 r. która przewidywała termin zakończenia umowy nie później niż 28.10.2016 r. Wykonawca udzielił gwarancji do 03.11.2021 r.

Koszt  wykonanych robót wyniósł  447799,19 zł.

IMG_8613 IMG_8614 IMG_8616  IMG_8618 IMG_8619