Powołanie Społecznego Forum Gospodarczego

Społeczne Forum Gospodarcze (SFG) zostało powołane zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża w czerwcu 2015 r.

Jest organem doradczym i opiniotwórczym Prezydenta Miasta w sprawach rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości w naszym Mieście.

Do udziału w pracach Forum zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy, których wiedza, doświadczenie, innowacyjne pomysły zostaną wykorzystane przy opracowaniu programu rozwoju przedsiębiorczości Łomży.

Na chwilę obecną SFG liczy 19 członków. Są to:

Andrzej Garlicki – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący
Dr Antoni Chojnowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej PPB „PREFBET” Spółka z o.o. w Śniadowie, członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów
Jan Chojnowski – Starszy Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców
Tomasz Dmuchowski – Właściciel Incred
Radosław Florczyk – Prezes Zarządu UniGlass Polska Sp. z o.o.
Andrzej Grodzki – Prezes Zarządu Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych
Dr Stanisław Kaczyński – Prezes Zarządu Ekspertt Sp. z o.o.
Leszek Krzyżkowiak – Prezes Zarządu Zakłady Spożywcze Bona Sp. z o.o.
Jan Kurpiewski – Właściciel PHU Kurpiewski
Elżbieta Olejniczak – Bazydło – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Andrzej Podbielski – Właściciel Składu Budowlanego Podbielski
Mirosław Purzeczko – Prezes Zarządu Celbyt Sp. z o.o.
Anna Rytel – Współwłaścicielka Ubojni Zwierząt Robert Rytel
Bernard Szymański – Właściciel BTS Hurtownia Elektrotechniczna Szymańscy
Witold Marek Zacharzewski – Właściciel PHU Zacharzewski
Maciej Zajkowski- Prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo Handlowej
Robert Żyliński – Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Zbigniew Józef Lipski – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”
Sergiusz Kijewski – LAZY CAT IT

Pierwsze spotkanie organizacyjne SFG odbyło się 7 lipca 2015 r.

Na spotkaniu członkom Forum zostały wręczone akty powołania. W trakcie dyskusji pojawiło się wiele zagadnień i problemów na jakie napotykają lokalni przedsiębiorcy. Członkowie Forum zostali poproszeni o wskazanie problemów, którymi należy zająć się w pierwszej kolejności.

Zagadnienia, zostały pogrupowane w blokach tematycznych i poruszone na drugim spotkaniu, które odbyło się w dniu 3 listopada 2015 r. Dyskusja dotyczyła programu ulg i innych form wsparcia dla przedsiębiorców, alternatywnych form finansowania działalności szczególnie przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą przez „Aniołów biznesu”, gospodarki terenami będącymi w zasobach Miasta oraz możliwości zintegrowania środowiska łomżyńskich przedsiębiorców wokół określonych instytucji czy osób.

Najważniejsze wnioski to:

Opracowując program ulg dla przedsiębiorców należy się skupić na przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność gospodarczą, mających przejściowe problemy finansowe lub dywersyfikujących swoją działalność czy wprowadzających innowacje.
Alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, czy posiadających ciekawe pomysły mogą być „Aniołowie biznesu”, tj. grupa przedsiębiorców posiadających wolne środki finansowe zintegrowana wokół konkretnej osoby.
Sprzedając użytkowanie wieczyste gruntów, z gwarancją dla przedsiębiorcy wykupu gruntów na własność po wykonaniu określonych warunków sprzedaży, Miasto ma pewność właściwego i efektywnego zagospodarowania gruntów będących w jego zasobach, a przedsiębiorca ma gwarancję posiadania gruntów na własność po zrealizowaniu inwestycji.
Konieczność promocji lokalnych firm, również poprzez ich wzajemną współpracę, korzystanie wzajemnie ze swoich usług, wzrost patriotyzmu lokalnego wśród przedsiębiorców.

Następne spotkanie SFG planowane jest w marcu po konferencji dla przedsiębiorców.

Wszystkich lokalnych przedsiębiorców zapraszamy do dyskusji w zakresie rozpatrywanych zagadnień. Państwa aktywny udział w konsultacjach dotyczących rozwoju gospodarczego oraz przedsiębiorczości w naszym mieście pozwoli na podjęcie działań mających na celu eliminację problemów.

Zapraszamy do kontraktu z Centrum Obsługi Przedsiębiorców, pokój 124 Urzędu Miejskiego, telefonicznie 86 2156852, lub mailowo na adres cop@um.lomza.pl.

Każda sugestia czy opinia będzie dla nas cenną wskazówką.