Spotkania informacyjne RPO WP

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zapraszają na spotkania informacyjne: