Warsztaty “Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem”

Zapraszamy

Do udziału w warsztatach pn. „Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem” organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Celem warsztatów jest zwiększenie i wzmocnienie udziału podmiotów ekonomii społecznej we współpracy z biznesem.

Warsztaty odbędą się w dniu 06.04.2017 r. w Hotelu 3 Trio w Białymstoku /sala Glamour A/ ul. Hurtowa 3

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej w formie elektronicznej na e-mail: projektes@rops-bialystok.pl lub faksem na nr 85 7447137 do dnia 28.03.2017r.

Szczegółowe informacje na stronie:

Zaproszenie na warsztaty pn. "Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem"