Zapraszamy na drugie śniadanie biznesowe – Łomża

Prezydent Łomży zaprasza wszystkich przedsiębiorców na II śniadanie biznesowe, które odbędzie się 6 kwietnia o godz. 9.00 w Parku Przemysłowym Łomża. Głównym celem spotkania jest integracja środowiska przedsiębiorców. Śniadania odbywają się w luźnej formule i są doskonałą okazją do wzajemnego poznawania się łomżyńskiego środowiska biznesowego, wymiany doświadczeń pomiędzy dojrzałymi właścicielami firm oraz rozpoczynającymi dopiero swoją działalność, a także nawiązywania bliższych relacji biznesowych. Służą także budowaniu poczucia tożsamości lokalnej społeczności.

Na najbliższym spotkaniu planujemy następujący porządek:

  • 9.00 – 9.10 – przywitanie przedsiębiorców oraz krótkie podsumowanie działań zrealizowanych w ostatnim czasie przez Miasto Łomża, mających wpływ na inwestycje i prowadzenie działalności gospodarczej w mieście.
  • 9.10 – 9.40 – krótka prezentacja uczestników: nazwa firmy, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, potrzeba biznesowa – poszukiwany kontakt
  • 9.40 – 9.50 – informacja nt. funduszy dostępnych dla przedsiębiorców w Powiatowym Urzędzie Pracy
  • 9.50 – 10.30 – rozmowy przy śniadaniu. Czas przewidziany na wymianę doświadczeń i rozmowy indywidualne pomiędzy uczestnikami spotkania.
  • 10.30 – 12.00 – dyżur ekspercki przedstawicieli Urzędu Pracy, salka nr 003 w Parku Przemysłowym Łomża

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o potwierdzenie przybycia drogą mailową na adres cop@um.lomza.pl lub telefonicznie 86 2156852.
Zakładamy, że śniadania biznesowe będą odbywały się cyklicznie w każdy drugi czwartek miesiąca. W kwietniu spotkanie wyjątkowo odbędzie się w pierwszy czwartek miesiąca (6 kwietnia) z uwagi na okres przedświąteczny.