O zmianach w prawie ubezpieczeń społecznych

Każdy rok niesie ze sobą szereg zmian w przepisach. Także rok 2017 przyniósł liczne nowelizacje aktów prawnych i wytycznych. Zmiany nie ominęły również przepisów prawa ubezpieczeń społecznych. O najważniejszych z nich będzie można się dowiedzieć już 11 kwietnia br. o godz. 10.00 na organizowanym przez Park Przemysłowy Łomża oraz łomżyński Inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych seminarium.

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków nabywania i korzystania z urlopów wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w wysokości podstawy wymiaru składek  emerytalno – rentowych oraz znowelizowanych warunkach nabywania i korzystania z zasiłków, w tym również z zasiłku macierzyńskiego.

W dalszej części seminarium poruszona zostanie kwestia składek płaconych przez przedsiębiorców na ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe, rentowe, wypadkowe i emerytalne oraz na Fundusz Pracy.

 Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166. Wstęp wolny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wszyscy zainteresowani proszeni są o przesłanie na adres mailowy Parku (promocja@parklomza.pl) informacji o chęci udziału w spotkaniu.