Przebudowa ul. Sikorskiego odc. 1

W dniu 22.02.2017r. przekazany został plac budowy pod realizacje zadania: przebudowa ul. Sikorskiego odc. 1 . Wykonawcą robót jest firma: UNIBEP S A ul. 3 Maja,  17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S A w Łomży ul. Poligonowa 12.

Stan zaawansowania robot:

27.03.2017

10.05.2017